Популация | ПорталСилистра

Град Силистра е административен център на община Силистра. Тя е включена в област Силистра (Северен централен рендосан район на България).

Броят на жителите на град Силистра е приблизително 37216 души за 31.12.2017

Населени места и села в същата община:

• Град Силистра: 34216
• Село Айдемир: 5914
• Село Бабук: 507
• Село Богорово: 73
• Село Брадвари: 999
• Село Българка: 104
• Село Главан: 56
• Село Калипетрово: 4085
• Село Казимир: 106
• Село Ламбриново: 103
• Село Попкралево: 73
• Село Исширково: 1099
• Село Зарпово: 26
• Село Смилец: 375
• Село Срацимир: 247
• Село Сребърна: 576
• Село Тсенович: 45
• Село Ветрен: 200
• Село Јорданово: 633