Пощенски кодове | ПорталСилистра

Град Силистра е административен център на община Силистра. Тя е включена в област Силистра (Северен централен рендосан район на България).

Пощенският код на град Силистра е 7500.

Пощенски кодове на България е система от четири-цифрен код или пощенски кодове, които идентифицират отделните пощенски офис или Столична област доставка, свързани с всеки пощенски адрес.

 

Пощенски кодове градове и села в същата община:

• Град Силистра: 7500
• Село Айдемир: 7538
• Село Бабук: 7573
• Село Богорово: 7542
• Село Брадвари: 7568
• Село Българка: 7544
• Село Главан: 7543
• Село Калипетрово: 7539
• Село Казимир: 7574
• Село Смилец: 7577
• Село Срацимир: 7541
• Село Сребърна: 7587
• Село Ветрен: 7588