"Атанас Буров" Гимназия | ПорталСилистра

“Атанас Буров” Гимназия

 

Тип: Средно училище
Местоположение: Град Силистра»
Адрес: улица: “Македонија” 121, 7500 Силистра

 

 

Българското училище винаги е било един от храмовете на българската духовност.

ПГСУАУ”Атанас Буров”, гр.Силистра е един от тези храмове вече 48 години. ПГСУАУ e утвърдена и водеща държавна професионална гимназия в област Силистра. Обучава ученици за структуроопределящи отрасли на регионалната икономика за придобиване професионална квалификация по рамкови програми – Първа, Втора и Трета степен на квалификация. През учебната 2007/2008 година с решение на Министерски съвет №222/06.04.07 ПГСУАУ вече е настанена в собствена сграда – публична държавна собственост преотстъпена за безвъзмездно ползване от Техническия колеж към РУ”Ангел Кънчев”. Тук учениците, освен че получават знания, умения и професионална подготовка, се изграждат и като личности.
Уникална по рода си, Професионалната гимназия е съчетание от традиции, настояще и бъдеще. От месец август 2008 г. училището носи името «Атанас Буров» – един от най-достойните български финансисти и държавници.
Това име задължава да бъдем отговорни, да не се предаваме пред трудностите и да се справяме с предизвикателствата на живота.
Професионалната гимназия е най-голямото професионално училище на тери-торията на регион Силистра. Член е на Международната асоциация по ресторантьорство и хотелиерство.
През учебната 2011/2012 г. в училището се обучават 605 ученици в дневна форма на обучение и 16 ученици в самостоятелна форма в 11 специалности. Сформирани са общо 23 паралелки.
Във всички специалности се изучават като първи и втори чужд език английски, немски, френски и руски език.  Традиция на училището е ежегодно да изпълнява държавния план – прием. Принос за това е и умението на училищното ръководство да предлага атрактивни специалности с разширено чуждоезиково обучение в съответствие с потребностите на региона.
Чест и отговорност е да се учи и работи за утвърждаването на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр.Силистра като атрактивно и модерно учебно заведение, което свързва добрите традиции на образованието с разумните амбиции на настоящето и модерните идеи на бъдещето.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *